Nyhetsbrev april 2021

April är äntligen här och vi väntar med spänning på att det varma vår-vädet också ska dyka upp!

Under mars månad var vi på RIFFI upptagna med att engagera oss i CSW65, viket var otroligt lärorikt och inspirerande för arbetet med vår verksamhet. Denna månad kommer vi arbeta med att bearbeta den kunskap vi samlade in från CSW65 och de hjärtefrågor som klappar hos oss, varav en av dem är att stoppa våld mot kvinnor innan det sker. Vi kommer dessutom bland annat arbeta tillsammans med KAPI för att sprida information om vaccinationen mot COVID-19.

I mitten av maj kommer vi hålla i ett extrainsatt förbundsmöteSamtliga lokalföreningar kommer få kallelser och bilagor skickade till sig inom kort!

CSW65 – Comission on the Status of Women

Mellan den 15-26 mars var vi aktivt engagerade i CSW65. RIFFI ingick i den officiella svenska delegationen och vår ordförande, Irene Opira, var med som sakkunig rådgivare. Vilken otrolig ära! 

Våra praktikanter Emma och Suado har gjort ett strålande jobb med att sammanfatta några av de aktiviteter som vi närvarade vid:

15 mars – Implementing the women’s empowerment principles in fragile and conflict affected countries

Eventet hade stor fokus på länder som underminerar kvinnors deltagande i politiska sfären. Panelen bestod av personer som har erfarenheter av att jobba för kvinnors rättigheter i utsatta länder. En av kvinnorna i panelen kom från Somalia och har under långtid arbetat för kvinnors rättigheter till maktpositioner. Hon berättade även om hennes upplevelse om att invandra till Danmark under kriget i Somalia. När kriget var över valde hon att hjälpa till att återigen bygga upp Somalia och stärka kvinnors företag, makt i politiken och samhället.

Nedan kan du titta på eventet:

15 mars –  Enhancing Women’s Political Participation to achieve the SDGs and build back better

Diskussionerna kretsade kring: 

  • Strategier och insatser för att påskynda antagandet av lagar och metoder som främjar kvinnors rättigheter och kvinnors deltagande i det offentliga livet, över regioner.
  • Effekterna av jämlik representation av kvinnor i det offentliga livet på en bredare socioekonomisk utveckling av kvinnor och flickor.
  • Trender i kvinnors politiska deltagande när det gäller representation, deltagande och hur de påverkar agendan.
  • En översikt över kvinnors politiska deltagande i Arabregionen.
  • Effekten av IKT på kvinnors politiska engagemang.
  • Vad betyder ”bygga framåt bättre” för kvinnors egenmakt och deltagande i det offentliga livet.

16 mars – Gender displacement and violence 70 years of the refugee convention

Arrangörerna talade om problematiken med att man inte ser invandring från ett kvinnligt perspektiv, att kvinnor som migrerar utsätts för större fara än män. Hela migrationspolitiken är centrerad och fokuserad på män. Det finns inga precisa beskrivningar om hur man ska hantera kön, utan många stater hävdar en neutral synvinkel. Trots FN:s lagstiftningar och förhållningssätt (UN Refugee convention) vet man inte hur nationella länder förhåller sig till att hjälpa kvinnliga flyktingar. Kvinnor har andra behov än män och panelen diskuterade rekommendationer för att göra skillnad och hur man ska hantera gapen.

16 mars – Virtual Town Hall Meeting with Women’s Civil Society and United Nations Secretary-General António Guterres

Under rådhusmötet diskuterades särskilda åtgärder som kvoter för att säkerställa kvinnors deltagande och representation överallt och kvinnors ekonomiska inkludering genom att stärka dem att kunna bli gå med och förbli i arbetsmarknad i avstängda jobb med goda arbetsvillkor och lika lön. De tog även upp kvinnors fullständiga och effektiva deltagande och beslutsfattande i det offentliga livet, liksom avskaffandet av våld, för att uppnå jämställdhet och bemyndigande av alla kvinnor och flickor. Diskussionerna byggdes även pågeneralsekreterarens virtuella möte med kvinnors civilsamhälle mot bakgrund av COVID-19-krisen, och behandlade sätt att bygga upp bättre och fortsätta att skydda och främja kvinnors rättigheter och handlande inom detta nya sammanhang.

Nedan kan du titta på rådhusmötet:

17 mars – Covid-19 and violence against women in migration: policyrespons

Kvinnor i marginaliserade grupper utsätts för rasism, ekonomiska svårigheter, GBV, underminering i social skydd. De utsätts också för exploatering, prostitution och trafficking. Kvinnor får inte tillräckligt med information om deras rättigheter när de söker asyl i olika länder och panelen menar att världen måste bli bättre på att utbilda kvinnor om deras rättigheter, arbetsrättigheter och mänskliga rättigheter. Det behövs ett holistiskt perspektiv på policys.

17 mars –  Violence against girl children in armed conflicts and the role of the international criminal justice system

Diskussionen kretsade kring uppgifter om våld mot unga flickor i väpnad konflikt och hur det är alarmerande. Deras förhållanden är extremt ömtåliga och de är mer utsatta för risken för psykiskt och fysiskt våld, inklusive våldtäkt och andra former av sexuellt våld, sexuella förslavningar och tvångsäktenskap, som har blivit en metod för krigföring. Dessutom rapporteras inte alla fall av sexuellt våld, och de fördöms inte heller. Unga flickor har uppenbara svårigheter att få tillgång till domstolar och får ofta inte stöd (om de inte vägras och utvisas) av sina familjer och samhällen för att få tillgång till behöriga instanser för att göra anspråk på ett botemedel mot våldet. Evenemanget syftade till att hantera dessa frågor på ett heltäckande sätt med bidrag från medlemsstaterna, FN, det internationella rättsväsendet och det civila samhället.

Här kan du se det inspelade evenemanget!

18 mars –  Marginalized Women in Fragile and Conflict Settings

Denna konferens diskuterade de viktiga utmaningar och luckor som förvärrar avstängningen av marginaliserade kvinnor i ömtåliga och konflikt miljöer. De tittade på utvecklingen och genomförandet av den (cross-regional) tvär regionala politiken som ytterligare meningsfull inkludering, representation och synlighet, tvärsnitts- och rättighetsbaserade strategier och fokus på kvinnor som förändringsagenter. Det kommer att belysa marginaliserade kvinnors röster och ståndpunkter som ska höras av det internationella samfundet.

Här kan du se den inspelade konferensen!

24 mars – Conversation circle: Anti-rasism

Stort fokus på intersektionalism som verkyg inte som åsikt och strukturell rasism. Utbildning om hur vita människor ska inse sitt privilegium, white feminism, hur feminism bör vara ett anti-rasistiskt arbete men hur de inte är det. Ifrågasätt dynamiken i din organisation och i ditt privata liv! Stort fokus på sjukvården.

Vi deltog även i dessa aktiviteter: 

Information om vaccination mot coronaviruset

I samarbete med KAPI arbetar vi på RIFFI med att sprida information om vaccineringen mot coronaviruset (COVID-19). Nedan följer informationsblad på svenska, engelska, arabiska, persiska, somaliska och spanska. Klicka på pilarna för att bläddra mellan de olika informationsbladen.

Har du fler frågor om vaccineringen? Kika antingen in 1177.se eller ring dem på numret 1177.

Juli Nyheter

Det är med tyngd i hjärtat som RIFFI informerar alla lokalföreningarna, sina medlemmar och samarbetsorganisationer att förbundet den 30 juni flyttat från lokalen på Norrtullsgatan 45 i Stockholm. Det är en lokal

Juni Nyheter

Vill du komma i kontakt med förbundet under sommaruppehållet kan du ringa 08-30 40 10 Trevlig sommar önskar RIFFI

Maj Nyheter

VIKTIGT - ÄNDRAD DAG FÖR FÖRBUNDSMÖTE Kallelse till ordinarie förbundsmöte (årsmöte) i Riksförbundet Internationella Föreningen Fem-Inclusion (org.nr. 802009-5280) Datum och tid: 10 juni, 2023, klockan 11.00 Plats: Årsmötet kommer att

Senaste nytt

Välkommen till ÖPPET HUS vid terminsavslutet med fika, musik och vernissage på IFFI i samarbete med RIFFI. Möt cirkelledare och kursdeltagare! Måndagen den 19 december 2022 ÖPPET HUS från kl. 12.00, program

  • riffi jul

December Nyheter

Varmt välkomna till öppet hus vid terminavslutet den 19 december 2022 RIFFI tar julledighet och verksamheten är stängt från den 21 december och är åter igång den 10 januari. RIFFI önskar alla