Vår historia

Hur det hela började med Mira Kakossaios

Skolkonsulenten och medborgarrättskämpen Mira Kakossaios engagerade sig i invandrarkvinnors rätt till utbildning, arbete och en plats i det svenska samhället. Mira föddes i Grekland 1917 och kom till Sverige år 1950 tillsammans med sin make. Hon studerade vid Ericastiftelsen och tog en sociologexamen 1954. Under några år bodde familjen Kakossaios i Eskilstuna, och det var där som Mira först insåg att det bland invandrarfamiljerna, främst bland kvinnorna och barnen, fanns ett behov av hjälp till drägliga levnads- och arbetsförhållanden.

År 1966 flyttade familjen till Stockholm där Mira fick arbete vid Stockholms skoldirektion. Som skolkonsulent för invandrarfrågor arbetade hon aktivt för att förbättra undervisningen för utländska elever. Tillsammans med Meri Helena Forsberg drev de igenom många frågor, bland annat kring hemspråksundervisningen. Tillsammans med Anita Grandin startade Mira det första projektet med undervisning i det svenska språket för invandrarkvinnor i Arbetarnas bildningsförbunds (ABF) regi.

Mira ansåg att fredsfrågorna var de mest angelägna frågorna i samtiden och för framtiden. Hon var engagerad i ”Den stora fredsresan” som anordnades av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, mellan åren 1985 och 1986. Hon fick 1980 ett av Aftonbladets jubileumsstipendier med motiveringen:
”… för hennes starka engagemang och idoga arbete för invandrarkvinnor i Sverige. Utan att förtröttas går hon till storms mot fördomar, stelbenta svenska myndigheter och, om så behövs, sina egna landsmän. Mira har gett en röst åt den kanske svagaste gruppen i det svenska samhället, de isolerade och utlämnade invandrarkvinnorna.”

Grundandet av Internationella Föreningen för Invandrarkvinnor, IFFI
År 1968 grundande Mira IFFI i Stockholm i syfte att hjälpa kvinnor i fråga om utbildning, arbete, ekonomi, barnuppfostran och misshandel. Föreningen hade även som målsättning att bryta invandrarkvinnor isolering och uppmuntra dem till att ställa krav på ökad jämställdhet både i hemmet och i samhället. IFFI anordnade bland annat undervisning i det svenska språket, informationsmöten om lagar som gällde invandrare och diskussionskvällar om samlevnadsfrågor. Föreningen kämpade även för rätten till studiebidrag för kvinnor som ville lära sig svenska samt hjälp med barnpassning. Motståndet mot föreningen var starkt, men Mira hade en kraft och förmåga att övertyga och inspirera andra. Hon sågs av vissa som kontroversiell men lyckades att beslutsfattare att lyssna.

Grundandet av Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor, RIFFI
Några år efter att IFFI bildats hade flera liknande föreningar uppstått runtom i landet. Mira grundade därför paraplyorganisationen RIFFI för att samla föreningarna och idag är ett 20-tal lokalföreningar anknutna till RIFFI. Under Miras ledning arbetade föreningen för att underlätta invandrarkvinnors möjlighet till utveckling och social integrering i det svenska samhället, bland annat genom en motion till Sveriges riksdag 1989. RIFFI har även verkat inom områden för hemspråksundervisning, förbud mot barnäktenskap, våld mot kvinnor, kvinnlig omskärelse (eller könsstympning), tvåårsregeln i utlänningslagen samt frågor om hur äldre sjuka som inte behärska svenska behandlas inom vården.

I februari 2020 ändrade Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor officiellt namn till Riksförbundet Internationella Föreningen Fem-Inclusion, RIFFI. Det nya namnet ansågs bättre spegla förbundets värdegrund och målsättning.

Läs mer här