Hem/Nyheter/Möt vår nya förbundsordförande Irene Opira!

Möt RIFFIs nya förbundsordförande Irene Opira!

Vid förbundsmötet valdes Irene Opira till ny ordförande för RIFFI

Jag har mitt ursprung i Uganda och kom till Sverige som barn i mitten av 70-talet. Det var på grund av statskuppen 1971 då diktatorn Idi Amin tog över makten i landet. Plötsligt var det soldater överallt och pansarvagnar rullade in på gatorna i huvudstaden där vi bodde. Många människor arresterades, eller dödades under denna period. Vi var tvungna att fly och familjen splittrades, efter några år på flykt i regionen fick min far som var politisk aktiv och hade varit samvetsfånge komma som kvotflykting till Sverige och senare kom familjen efter.

Vi hamnade i Växjö och det var där i Småland som jag först kom i kontakt med föreningslivet. Det var genom att jag hade startat en musik- och dansgrupp för tjejer från olika länder men vår grupp på ett tjugotal tjejer hade ingen lokal eller någonstans att öva eller samlas, bästa lösningen var då att gå med i en förening som hade lämpliga lokaler. Jag blev i samma veva vald till ledamot i styrelsen för Internationellt Centrum för Kulturell Verksamhet – ICKV som hade erbjudit oss möjlighet att vara i deras lokaler. Redan som tonåring fick jag därför sätta mig in i det här med föreningslivet, gick på styrelsemöten och lärde mig skriva protokoll.

Första gången jag kom i kontakt med RIFFI var i slutet av 1980-talet då jag arbetade som praktikant hos RIFFI:s grundare Mira Kakossaios. Det var då aktuellt med Nordiskt Forum i Oslo och det pågick intensivt arbete med förberedelser för vår delegation från RIFFI. Efter praktiken satsade jag vidare på mina studier och tog en magisterexamen i socialantropologi vid Stockholms universitet. Jag har också arbetat exempelvis på Rädda Barnen och myndigheter. För tolv år sedan fick jag möjlighet att komma tillbaka till RIFFI och arbetar sedan dess på kansliet.

Jag känner mig givetvis mycket glad över förtroendet och stolt men också ödmjuk inför uppgiften. Vi lever i en tid med stora och snabba förändringar. RIFFI är en organisation som behövs mer än någonsin vad gäller jämställdhetsfrågorna, migration och integration med fokus på kvinnor med invandrarbakgrund.

Pandemin slår hårt mot utrikes födda kvinnor eftersom många arbetar inom vård, omsorg, service och tjänstesektorn, samtidigt som det fortfarande är mest kvinnor som ansvarar för hemarbete och familj. Situationen för de som står utanför arbetsmarknaden är en utmaning. Våld mot kvinnor har ökat med covid-19. Att mildra dessa och andra effekter av pandemin blir viktigt att prioritera det närmaste året. RIFFI kan medverka i arbetet och bidra till att underlätta situationen för kvinnor.


Källa: IK

Deltagare till enkät sökes!

Deltagare till enkät sökes! Nätverket Civilsamhälle för öppenhet och Inkludering har skapat en enkät vars syfte är att stärka civilsamhällets arbete mot rasism. Deltagande i enkätstudien bidrar till ökad förståelse för hur rasismen tar