Starta en lokalförening till RIFFI!

RIFFI är en paraplyorganisation och har ett 20-tal lokalföreningar runtom i landet anknutna till oss. Lokalföreningarna har möjlighet att göra sina röster hörda och arbeta för att skapa en gemenskap och bidra till en ökad känsla av tillhörighet i det svenska samhället för invandrarkvinnor.

Vi hoppas att allt fler föreningar startas upp och vill ansluta sig till oss. Lokalföreningen ska verka för att nå RIFFI:s ändamål och acceptera våra stadgar. Självklart ger vi stöd och rådgivning om hur en lokalförening skapas och bedrivs. Fyll i ansökningsformuläret på denna sida för att ansöka om medlemskap!

Kontakta oss på kontakt@riffi.nu vid frågor.

Jag/vi stödjer RIFFIs stadgar och ändamål *

Bli en lokalförening till RIFFI!

RIFFI är en paraplyorganisation och har ett 20-tal lokalföreningar runtom i landet anknutna till oss.

Lokalföreningen ska verka för att nå RIFFI:s ändamål och acceptera våra stadgar.

Vi hoppas att allt fler föreningar startas upp och vill ansluta sig till oss. Lokalföreningen ska verka för att nå RIFFI:s ändamål och acceptera våra stadgar.

Självklart ger vi stöd och rådgivning om hur en lokalförening skapas och bedrivs. Fyll i ansökningsformuläret på denna sida för att ansöka om medlemskap!

Kontakta oss på info@riffi.nu vid frågor.

Ansökan om medlemskap

Jag/vi stödjer RIFFIs stadgar och ändamål *