PROJEKT2022-12-13T16:38:41+01:00

SEX, KROPP OCH HÄLSA PÅ OLIKA SPRÅK

rfsu-affisch

Alla behöver kunskap om sin kropp och sin hälsa, oavsett vilket språk man pratar.

Därför har RFSU tagit fram 17 filmer om kropp, sex, rättigheter och relationer på 15 olika språk. Alla filmer har tillhörande samtalsunderlag, diskussionsfrågor och ordlistor.

Materialet riktar sig till dig som i ditt arbete möter personer med annat modersmål än svenska. Du kan filtrera på språk, ämnesområde och typ av material. Samtliga filmer med och utan svensk undertext går att ladda ner.

Informationsverige.se

Är du ny i Sverige eller känner någon som behöver Information på sitt eget språk?  

Du kan genom informationsverige.se läsa på 11 språk om hur Sverige styrs och hur du kan vara med och påverka. Du kan få information om hur ekonomiska stöd fungerar och hur den svenska hälsovården och sjukvården fungerar.

På deras hemsida hittar du information om vilka myndigheter som du kommer i kontakt med under din första tid i landet. Där kan du följa hur det fungerar från det du söker asyl tills dess du är delaktig i det svenska samhället och jobbar eller studerar.

Det finns även sidor med material för samhällsorientering, sidor där du kan börja träna svenska och sidor som riktar sig till dig som är förälder.

Informationsverige.se är en webbplats om svenska samhället på 11 språk.


Våra projekt

#Mammor emellan

Är du mamma och vill berätta din historia? Känner du en mamma som du vill berätta om? Vi vet alla mammor i alla åldrar har många erfarenheter och mycket att berätta, men deras röster hörs sällan i samhälls...

Kreativa terapier

Vi tror att aktiviteter såsom dans och målning kan hjälpa till att förebygga psykisk ohälsa. Vi kommer därför anordna aktiviteter på vårt kansli i Stockholm där du har möjlighet att få utöva din konstnärliga sida.....

Riksförbundet Internationella
Föreningen Fem-Inclusion

Riksförbundets arbete utgår från ett integrations- och jämställdhetsperspektiv där aktuella samhällsfrågor är en viktig del. Genom att anordna olika slags möten vill RIFFI tillvarata kvinnors kunnande och kreativitet samt stimulera till delaktighet i samhället. Organisationen arbetar med olika projekt som bidrar till jämställdet, hälsa samt social inkludering. RIFFI arbetar genom att anordna seminarier, kurser och konferenser om aktuella teman.

RIFFI strävar

RIFFI strävar efter att förbättra invandrade kvinnors situation i Sverige genom att bland andra medverka till gynsammare introduktion och integration i landet.

RIFFI arbetar

RIFFI arbetar för att tillsammans med övriga kvinnor i landet uppnå en jämställd position i politiskt, kulturellt, ekonomiskt och socialt avseende.

RIFFI samarbetar

RIFFI samarbetar med olika aktörer både nationellt och internationellt kring frågor som gäller kvinnors situation samt mänskliga rättigheter.

Till toppen