PROJEKT2021-07-12T18:55:18+02:00

Våra projekt

#Mammor emellan

Är du mamma och vill berätta din historia? Känner du en mamma som du vill berätta om? Vi vet alla mammor i alla åldrar har många erfarenheter och mycket att berätta, men deras röster hörs sällan i samhälls...

Kreativa terapier

Vi tror att aktiviteter såsom dans och målning kan hjälpa till att förebygga psykisk ohälsa. Vi kommer därför anordna aktiviteter på vårt kansli i Stockholm där du har möjlighet att få utöva din konstnärliga sida.....

Riksförbundet Internationella
Föreningen Fem-Inclusion

Riksförbundets arbete utgår från ett integrations- och jämställdhetsperspektiv där aktuella samhällsfrågor är en viktig del. Genom att anordna olika slags möten vill RIFFI tillvarata kvinnors kunnande och kreativitet samt stimulera till delaktighet i samhället. Organisationen arbetar med olika projekt som bidrar till jämställdet, hälsa samt social inkludering. RIFFI arbetar genom att anordna seminarier, kurser och konferenser om aktuella teman.

RIFFI strävar

RIFFI strävar efter att förbättra invandrade kvinnors situation i Sverige genom att bland andra medverka till gynsammare introduktion och integration i landet.

RIFFI arbetar

RIFFI arbetar för att tillsammans med övriga kvinnor i landet uppnå en jämställd position i politiskt, kulturellt, ekonomiskt och socialt avseende.

RIFFI samarbetar

RIFFI samarbetar med olika aktörer både nationellt och internationellt kring frågor som gäller kvinnors situation samt mänskliga rättigheter.

Till toppen