Stödgrupper för våldsutsatta kvinnor

Email Newsletter

Subscribe to our monthly email newsletter to stay up to date with the latest news, articles and stories from Riffi:

Sedan några år tillbaks har RIFFI i samarbete med legitimerade psykologer och psykoterapeuter anordnat stödgrupper för våldsutsatta kvinnor i Stockholmsregionen. Syftet med gruppen är att utrikes födda kvinnor ska få stöd och vägledning genom att samtala om erfarenheter och upplevelser med andra kvinnor som är i liknande situationer.

Gruppen träffas två timmar en gång i veckan. Vi använder svenska, spanska och engelska som arbetsspråk. Deltagandet i stödgruppen är kostnadsfritt, men det finns ett begränsat antal platser.

Är du intresserad av att delta? Datum för tillfällena är inte bestämt än, så håll utkik efter våra nyhetsbrev för mer information!