Stödgrupper för våldsutsatta kvinnor

RIFFI:s Stödgrupp för kvinnor som har bevittnat våld i relationer.

Inom RIFFI har vi haft stödgrupper för kvinnor oavsett etnisk bakgrund sedan 90 talet. Det har varit för kvinnor som levt under kortare eller längre perioder under mäns våld. I stödgruppen har vi sett att misshandel, våld mot kvinnor är ”en del av ett större våld ”och att det är ett universellt fenomen som förekommer oberoende av sociala klasser och att våldet kan yttra sig på olika sätt: Det kan vara fysiskt, ekonomiskt, sexuellt och psykiskt våld som vi anser är den värsta sorten av dem alla eftersom den bryter ned kvinnan totalt. Även sättet att hantera våldet är mycket varierande utifrån ekonomisk status med mera.

I vår stödgrupp för kvinnor har vi sett många kvinnor som har kommit nedbrutna efter misshandel. I en sådan situation befinner sig kvinnorna mycket vilsna, förvirrade, oroliga och rädda. Med gruppens stöd har de långsamt fått tillbaka sina egna krafter, tron på sig själva och tagit tillbaka sitt och sina barns liv.

I stödgruppen har vi sett att misshandel av en kvinna i flera länder ses som en familjeangelägenhet, som man inte pratar med några utomstående om. När kvinnan berättar om sin situation utanför familjen anses hon ha utelämnat och kränkt familjen och dess heder. Kvinnan blir då ett hot mot sin familj, även mot sin etniska grupp, då hon visar att hon inte följer de regler som är relevanta för gruppen. Många kvinnor har starka skuld/skamkänslor vilket gör att de inte vågar berätta något för utomstående. Det kan också vara ett sätt att skydda sig själva att inte berätta.

Inbjudan till alla kvinnor

Upplever du att du har det svårt i livet just nu?

Är du välkommen på samtal tillsammans med leg psykolog-psykoterapeut Ana Oviedo och

leg sjuksköterska och kurator Lena Solén.

Vi ses varje fredag kl. 15:30 – 17:00 här på RIFFI:s/ IFFI:s lokaler Norrtullsgatan 45.

OBS! Gruppen startar igen första fredagen i september 2021 klockan 15:30.

Kontakta kansliet så kontaktar vi dig omgående!

Varmt välkommen.

Hälsningar

Ana och Lena.

Kreativa terapier

Vi tror att aktiviteter såsom dans och målning kan hjälpa till att förebygga psykisk ohälsa. Vi kommer därför anordna aktiviteter på vårt kansli i Stockholm där du har möjlighet att få utöva din konstnärliga sida.....

#Mammor emellan

Är du mamma och vill berätta din historia? Känner du en mamma som du vill berätta om? Vi vet alla mammor i alla åldrar har många erfarenheter och mycket att berätta, men deras röster hörs sällan i samhälls...

Stödgrupper för våldsutsatta kvinnor

Sedan några år tillbaks har RIFFI i samarbete med legitimerade psykologer och psykoterapeuter anordnat stödgrupper för våldsutsatta kvinnor i Stockholmsregionen. Syftet med gruppen är att utrikes......