Den 15.Maj.2021 fick RIFFI en ny ordförande. Två nya ledamöter valdes även in i RIFFIs styrelse den 12.Juni
2021. RIFFI välkomnar Kathrine Eriksson Ledamot och Lara Jumah Ledamot som styrelsemedlemmar.

Här nedan presenteras RIFFIs nya Styrelse:

Klaudia Jagne. Ordförande – RIFFI Stockholm
Tetyana Rep. Viceordförande . Ukrainsk Svenskt Kulturförening – Göteborg
Intidar Hardi. Kassör – Irakiska Kulturförening/ IFFI Skåne Kvinnor – Malmö
Natalia Gimp. Sekreterare/ IFFI Hudiksvall
Haifa Alamin. Ledamot – Irakiska Kulturförening – Malmö
Kathrine Eriksson. Ledamot – IFFI Skogås
Lara Jumaah. Ledamot -Skåne Kvinnor – Lund

riffis-nya-styrelse