Hem/Nyheter/RIFFI har fått tillökning!

RIFFI har fått tillökning!

Idag vill vi presentera och hälsa vår nya projektassistent Sanna Fergman välkommen till oss!

Hon är 29 år och har precis avslutat sina studier på Stockholms universitet. Hon har en kandidatexamen i etnologi och har inriktat sig på mångfaldsfrågor. Mångfald har studerats utifrån kön, ålder, sexualitet, etnicitet och funktionsvariation, för att nämna några exempel på det som Sanna har studerat. Hon har tidigare arbetat som kock, men bestämde sig för att vidareutbilda sig. För henne var det ett självklart val att studera mångfaldsfrågor eftersom det är något som hon brinner för privat. Just nu studerar hon en historisk kurs som heter ”Makt, kropp och sexualitet” för att ytterligare fördjupa sig i sin utbildning. Hon har även studerat fristående kurser i genusvetenskap.

Hon sökte sig till RIFFI eftersom vårt arbete berör flera punkter inom hennes utbildning och hennes intresseområden vad gäller integrering och jämställdhet. Som projektassistent kommer hon arbetar med den kommande konferensen om jämställd hälsa, som planeras att anordnas i början av 2021. Bland annat kommer hon vara ansvarig för att hitta deltagare och talare och se över de tekniska delarna inför konferensen.

Vi på RIFFI önskar henne varmt välkommen till vårt riksförbund och ser fram mot att arbeta med henne! ✨

Deltagare till enkät sökes!

Deltagare till enkät sökes! Nätverket Civilsamhälle för öppenhet och Inkludering har skapat en enkät vars syfte är att stärka civilsamhällets arbete mot rasism. Deltagande i enkätstudien bidrar till ökad förståelse för hur rasismen tar