Polisens kampanj om brott i nära relationer

Polisen har under sommaren bedrivit en informationskampanj för att belysa brott i nära relationer. RIFFI har i samarbete med KAPI arbetat för att sprida vidare polisens budskap och för att öka medvetenheten om de alternativ som finns att vända sig till om man upplever att man själv eller någon i ens närhet är utsatt för brott i en nära relation.

Här har vi samlat informationsmaterial på svenska, engelska, arabiska, somaliska och tigrinja.

SVENSKA

BROTT I NÄRA RELATIONER

Blir du slagen eller hotad av någon du har en nära relation med?
Då är du utsatt för brott.

Ingen får slå, hota eller kränka någon annan. Det är ett allvarligt brott. Om du eller någon du känner – vuxen eller barn – är utsatt, kontakta polisen. Det finns lagar för att skydda den som utsätts.

Hit kan du vända dig för att få hjälp:

 • Polisen: ring 114 14 eller besök närmaste polisstation
 • I akut situation ska du alltid ringa 112
 • polisen.se/komtilloss: Läs mer om hur du gör en anmälan och vilket stöd du kan få
 • Kontakta socialtjänsten i din kommun, de ger stöd till vuxna och barn.
 • Kvinnofridslinjen: 020 50 50 50

Läs mer om brott i nära relation här.

ENGLISH

CRIMES IN CLOSE RELATIONSHIPS

Does someone you have a close relationship with hit or threaten you?
If so, you are the victim of domestic violence.

No one has the right to hit, threaten or degrade anyone else. It is a serious crime. If you or anyone you know – adult or child – is a victim of this, contact the police. There are laws to protect victims against these kinds of crimes.

Where to turn for help:

 • The police: call 114 14 or visit your nearest police station
 • If it is an emergency, you should always call 112
 • polisen.se/komtilloss: Read more about how to make a report and what support is available
 • Contact social services in your municipality. They provide support to adults and children.
 • Kvinnofridslinjen (National Women’s Helpline): 020 50 50 50

Read more about domestic violence here.

عربى

هل تتعرض للضرب أو التهديد من قبل شخص قريب لك؟

في هذه الحال، فإنك تتعرض لجريمة.

لا يجوز لأي شخص إيذاء شخص آخر أو تهديده أو إهانته. إنها جريمة خطيرة. إذا تعرضت للضرب أو التهديد -أنت أو شخص تعرفه- سواء أكان بالغاً أم طفلاً، فاتصل بالشرطة. توجد قوانين لحماية الذين يتعرضون للضرب أو التهديد.

يمكنك الاتصال بهذه الجهات للحصول على مساعدة:

• الشرطة: اتصل بالرقم 11414 أو قم بزيارة أقرب مركز شرطة
• في حال حدوث خطر طارئ، يجب دائماً الاتصال على الرقم 112
polisen.se/komtilloss : اقرأ المزيد حول كيفية التقدم ببلاغ وعن الدعم الذي يمكنك الحصول عليه
• اتصل بدائرة الخدمات الاجتماعية في بلديتك، فهي تقدم الدعم إلى الكبار والصغار.
• Kvinnofridslinjen : 020505050

اقرأ المزيد عن الجرائم في العلاقات الأسرية

SOMALISKA

Miyuu ku dilaa ama kuu hanjabaa qof xidhiidh dhow aad leedihiin?
Markaas ayaa adiga danbi lagaa galay.

Qofna qof kale ma dili karo, uma hanjabi karo, kumana xadgudbi karo. Taasi waa danbi culus. Haddii adiga ama qof aad taqaano – qof weyn ama ilmo –waxyeelo loo geysto, la soo xidhiidh booliiska. Waxa jira sharciyo qofka dhibanaha ah ilaalinaaya.

Halkan ayaad la xidhiidhi kartaa si aad caawimo ugu hesho:

 • Booliiska: wac 114 14 ama booqo saldhiga booliiska ee kuugu dhow
 • Xaaladaha degdega ah ayaad markasta waceysaa 112.
 • polisen.se/komtilloss: Ka akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sida aad dacwad u sameynayso iyo nooca taageerada ee aad heli karto.
 • La xidhiidh adeega bulshada (socialtjänsten) ee kamuunkaaga/degmadaada ku yaala, waxay taageero siiyaan dadka waaweyn iyo carruurta.
 • Kvinnofridslinjen: 020 50 50 50

 Ka akhri macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan danbiga dadka xidhiidhka dhow wada leh

TIGRINJA

ናይ ቀረባ ዝምድና ብዘለኪ/ካ ሰብ ትህረሚ/ትህረም sattወይ ትፈራርሒ/ትፈራራሕ ዲኺ/ኻ? ከምዚ ምስ ዘጋጥም ንገበን ተቓሊዕኪ/ካ ኣለኺ/ኻ።
ዝኾነ ሰብ ንኻልእ ሰብ ክሃርም፡ ከፈራርሕ ወይ ክብሩ ክግህሶ ኣይፍቀዶን እዩ። እዚ ሓደ ከቢድ ገበን እዩ። ንስኺ/ኻ ግዳይ እንተ ዄንኪ/ ወይ ግዳይ ዝኾነ ትፈልጥዮ/ ሰብዓቢ ይኹን ቈልዓእንተ ኣሎ ኾይኑ ምስ ፖሊስ ርክብ ግበሪ/ር። ነቲ ግዳይ ዝኾነ ሰብ ዝከላኸልሉ ሕግታት ኣለዉ። 

ሓገዝ ንምርካብ ምስዞም ዝስዕቡ ክትራኸቢ/ብ ይከኣል እዩ፤ 

 • ፖሊስ፤ ናብ 114 14 ደውሊ/ል ወይ ናብ ዝቐረበ መደበር ፖሊስ ብጽሒ/ብጻሕ
 • ኣብ ንሂወት ኣስጋኢ ኵነት ኵሉ ግዜ ናብ 112 ደውሊ/ል
 • polisen.se/komtilloss: ከመይ ጌርኪ/ካ ከም ተመልክቲ/ትን ኣየናይ ሓገዝ ክትረኽቢ/ብ ከም ትኽእሊ/ልን ብዝያዳ ኣንብቢ/ብ
 • ምስ ኣብ ኮሙንኪ/ካ ዘሎ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት (socialtjänsten) ርክብ ግበሪ/ር፡ ንዓበይትን ቈልዑን ደገፍ ይህቡ እዮም።
 • Kvinnofridslinjen: 020 50 50 50

ብዛዕባ ካብ መቕርብ ዝፍጸም ገበን ብዝያዳ ኣንብቢ/ብ 

 • riffi jul

December Nyheter

Varmt välkomna till öppet hus vid terminavslutet den 19 december 2022 RIFFI tar julledighet och verksamheten är stängt från den 21 december och är åter igång den 10 januari. RIFFI önskar alla

Internationella kvinnodagen

TILLSAMMANS MED KSAN KROKAR VI ARM PÅ INTERNATIONELLA KVINNODAGEN - VAR MED! Öppet Hus på Riffi från Kl. 12.00 - Kl. 17.00. Vi ger oss iväg till KSANs program Kl.18.00 i Humlegården där Vi krokar arm tillsammans med våra medsystrar.

November Nyheter

RIFFI välkomnar två nya medlemsföreningar Hand i Hand Kulturföreningen i Malmö samt Palestinska Kvinnoföreningen i Helsingborg.