Nyhetsbrev mars 2021

Det har hunnit bli mars månad, och till och med solen har kikat fram bakom molnen och livat upp dagarna! Och mer än så – denna månad markerar ett år sedan vi först började med våra digitala nyhetsutskick!

Sedan februari har vi arbetat med en uppföljning av vår lyckade digitala konferens om jämställd hälsa som hölls den 2 februari, varit med och utvecklat en rapport om kvinnornas utveckling i samarbete med Kvinnolobbyn och CEDAW-nätverket och även anmält oss till CSW65 som kommer hållas mellan den 15 mars till den 26 mars! Mer om allt detta kan ni läsa om längre ned i brevet.

Idag, den 8 mars, är det även den internationella kvinnodagen – och vi vill påminna er om att denna dag representerar ett helt ypperligt tillfälle att engagera sig i kvinnokampen för ökade rättigheter och jämställdhet!

RIFFI kallar samtliga medlemsföreningar till förbundsmöte den 27 mars. 

Sista datum för anmälan är den 15 mars, för mer info kontakta kansliet info@riffi.nu!

Idag är det den internationella kvinnodagen, en dag då vi mer än någonsin vill uppmärksamma hur ojämställt och ojämlikt det är mellan kvinnor och män runtom i världen och att kvinnor än idag förtrycks, även i Sverige. Kvinnolobbyn släppte idag i samarbete med CEDAW-nätverket rapporten ”Kvinnor i Sverige 2021. En granskning av hur Sverige lever upp till Kvinnokonventionen”, som vi på RIFFI varit med och utvecklat.

Enligt rapporten sjunker lågutbildade kvinnors livslängd, inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor har inte minskats på 25 år och tjejer får i ökande omfattning uppleva sexuellt våld och övergrepp. Rapporten behandlar bland annat utvecklingen för kvinnor i relation till stereotypa könsroller, äktenskap och familjeliv, utbildning, arbete och arbetsmarknad och ekonomiska och sociala rättigheter.

CEDAW-nätverket kräver:

• Att regeringen tydliggör att synliggörande av kön är en förutsättning för jämställdhetsarbete.
• Att diskrimineringsombudsmannen (DO) bör förtydliga beskrivningen av kön.
• Att kön införs som grund för hat- och terrorbrott.
• Att förändringar av könstillhörighetslagen stoppas.

Läs rapporten här

Kvinnor är och har alltid varit en otroligt viktig resurs för att samhällen ska kunna utvecklas. Tillsammans kan vi arbeta för en bättre värld där ingen förtrycks och alla ses som lika viktiga och betydelsefulla!

CSW65 – Commission of the Satus of Women

Mellan den 15-26 mars kommer FN:s Commission of the Satus of Women (CSW) samlas för den 65e gången. Vi på RIFFI kommer delta digitalt och bevaka sammanträdet, som i år fokuserar på hur våldet mot kvinnor ökat under pandemin.

I vårt nyhetsbrev för april kommer vi skriva mer och berätta om vårt deltagande, så håll utkik!

Läs mer om CSW65 här och kika in videon nedanför för mer information om sammanträdet!

Haka på ELYMEs utbildning!

Entrepreneurial Labs för Young Migrants (ELYME) är ett europeiskt projekt som bland annat finansieras av EU. Syftet med projektet är att utveckla utbildning och stöd för personer med en migrations- eller flyktingbakgrund genom att erbjuda dem en chans att utveckla sina entreprenörskunskaper. Utbildningen består av tre olika kurser, som finns på både engelska och franska.

Vid utbildningens slut får man ett certifikat som bevis på all möda som lagts ned! Det krävs ingen förhandskunskap för att delta, upplägget är flexibelt och kurserna pågår under mars månad. Det som krävs är antingen en smartphone, surfplatta eller en dator.
Läs mer och anmäl dig här!

Tveka inte att anmäla dig om du tillhör målgruppen och sprid gärna ordet om projektet!

Vill du starta en lokalförening?

RIFFI är en paraplyorganisation och har ett 20-tal lokalföreningar runtom i landet anknutna till oss.

Vi hoppas att allt fler föreningar startas upp och  vill ansluta sig till oss. Självklart ger vi stöd och rådgivning om hur en lokalförening skapas och bedrivs. Kontakta oss på info@riffi.nu för mer information!

December Nyhetsbrev

December Nyheter RIFFI höll en avslutning för jul och nyårsledighet den 16/12.  Föreningen Blommiga Sjalen, en av många föreningar som träffas och spelar musik på tisdagar i RIFFI

November Nyheter

RIFFI välkomnar två nya medlemsföreningar Hand i Hand Kulturföreningen i Malmö samt Palestinska Kvinnoföreningen i Helsingborg.

Information about the COVID-19 vaccine

Important information regarding the COVID-19 vaccine Viktig information om vaccineringen mot COVID-19! I samarbete med KAPI har RIFFI fått tillgång till viktigt information om vaccineringen mot COVID-19. Tryck på länkarna nedan

Istanbulkonventionen fyller 10 år!

Det europeiska avtalet mot mäns våld mot kvinnor fyller tio år! Den 11 maj 2011 undertecknades Istanbulkonventionen, även känd som Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld