Hem/Nyheter, Nyhetsbrev/Nyhetsbrev maj 2021

Nyhetsbrev maj 2021

Maj månad är här och runt om hörnet ligger juni och väntar på oss. Äntligen har både solen och värmen anlänt till Sverige, så efterlängtat och uppskattat. Nu håller vi tummarna för att sommarvärmen snart dyker upp!

Sedan det senaste nyhetsbrevet har våra praktikanter Emma och Suado har lämnat oss för att fortsätta sina universitetsstudier. Otroligt tråkigt för oss på RIFFI, men vi önskar dem all lycka till i framtiden och hoppas att vi får återse dem igen!

Det europeiska avtalet mot mäns våld mot kvinnor fyller tio år!

Den 11 maj 2011 undertecknades Istanbulkonventionen, även känd som Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet.

Konventionen spelar stor roll för Sveriges arbete och syftet med konventionen är att stärka skyddet mot våld som riktas mot kvinnor och flickor, samt att förebygga, lagföra och avskaffa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Detta inkluderar även hedersrelaterat våld och förtryck. Konventionen främjar även jämställdhet och arbetet med att avskaffa alla former av diskriminering av kvinnor.

2019 gav GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic ViolenceSverige 41 rekommendationer som Sverige måste göra för att bättre leva upp till Istanbulkonventionen:

 • Nå en långsiktig och lättillgänglig finansiering av kvinno-, tjej- och ungdomsjourer, brottsofferjourer och andra stödverksamheter
 • Utveckla datainsamling och forskning samt använda kunskapen för mer effektiva åtgärder
 • Höja kunskapen för fler yrkesgrupper och alla berörda aktörer, särskilt inom socialtjänst, domstolar och brottsbekämpande myndigheter
 • Säkra specialiserat stöd efter sexuellt våld
 • Förbättra lagstiftningen när det gäller kontaktförbud
 • Motverka skam- och skuldbeläggning av våldsutsatta flickor och kvinnor
 • Säkra jämlik tillgång till specialiserat och fullgott stöd, skydd och behandling för våldsutsatta – över hela landet och utan diskriminering
 • Stärka barnens rättigheter, särskilt i skyddat boende och i ärenden om vårdnad, boende samt umgängesrätt.

Nästa år, 2022, ska Sverige rapportera till GREVIO om hur de hanterat kraven. Även vi på RIFFI arbetar i linje med Istabulkonventionens rekommendationer, bland annat genom våra projekt Friska Kvinnor som inkluderar Stödgrupper för våldsutsatta kvinnor.

Läs mer om Istanbulkonventionen på Jämställdhetsmyndighetens hemsida

Delta i studien The fundamental rights situation of long term residents in the EU!

Emerga Institute är ett oberoende forskningsinstitut som har spetskompetens inom mänskliga rättigheter. På uppdrag av EU:s byrå för grundläggande rättigheter (Fundamental Rights Agency, FRA) genomför de nu en studie som fokuserar på människor som med uppehållstillstånd befinner sig i Sverige sedan minst fem år, men som inte är medborgare (ej heller EU-medborgare). Studien genomförs samtidigt i nio EU-länder. Syftet med studien är att den ska fungera som underlag för framtida politiska beslut rörande uppehållstillstånd.

Personer med följande bakgrunder eftersöks för deltagande i studien:

 • Personer som oavsett ursprungsland först har haft ett tillfälligt uppehållstillstånd för arbete eller studier, men som nu har permanenta uppehållstillstånd, eller personer som kommit på anknytning som partners/äkta makar till svenska medborgare.
 • Kvinnor och män som har permanent uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl. Framför allt söker de efter personer från Eritrea och Somalia, men även efter personer från Syrien, eller från ett annat icke EU-land.
 • Personer som har permanent uppehållstillstånd i ett annat EU-land och som på grund av detta har kunnat få ett så kallat vistelserätt i Sverige (och svenskt permanent uppehållstillstånd) för att arbeta.

En symbolisk ersättning utgår, intervju eller fokusgrupp genomförs online och deltagandet är givetvis anonymt.

Vill du delta i studien, eller känner du någon som passar in i målgrupperna? Kontakta nanna.malmborg@emerga.se om du vill delta eller har ytterligare frågor om studien.

Deltagare till enkät eftersökes!

Nätverket Civilsamhälle för öppenhet och Inkludering har skapat en enkät vars syfte är att stärka civilsamhällets arbete mot rasism. Deltagande i enkätstudien bidrar till ökad förståelse för hur rasismen tar sig uttryck och på vilka sätt som bäst motverkar den. I synnerhet riktas enkäten till personer som utsätts för hot, har och diskriminering – såväl unga som äldre. Resultaten kommer redovisas på ett seminarium i nätverket den 8 juni.

Enkäten består av korta snabbvalsfrågor och tar uppskattningsvis 7 minuter att besvara. Alla enkätsvar är anonyma, och fritextsvaren kommer inte redovisas om integriteten hos deltagarna inte kan garanteras. Enkäten finns på både svenska och engelska.

Besvara den svenska versionen av enkäten!
Besvara den engelska versionen av enkäten!

Sprid gärna vidare budskapet om enkäten om du känner någon som passar in i målgruppen!

Nyhetsbrev april 2021

Nyhetsbrev april 2021 April är äntligen här och vi väntar med spänning på att det varma vår-vädet också ska dyka upp! Under mars månad var vi på RIFFI upptagna med att

Nyhetsbrev februari 2021

Nyhetsbrev februari 2021 Februari är här, likaså är vinterkylan och snön. RIFFI fick en riktigt bra start på månaden, som började med vår digitala konferens om jämställd hälsa. Inom kort kommer vi