Nyhetsbrev juli 2020

Äntligen har solen kikat fram! Nu känns det verkligen som att sommaren är här för att stanna ett tag. Vi på RIFFI kommer därför ta semester och ha sommaruppehåll fram till den 5 augusti. Detta innebär att kansliet fortsatt kommer ha stängt, men vi kan fortfarande nås både på vår mejl och sociala medier. Dock kan svar dröja lite extra länge.

FacebookRIFFIMigrantWomen
InstagramRIFFIMigrantWomen
E-mail: info@riffi.nu

Vi önskar er alla en underbar sommar!

UN Women fyller 10 år!

Den 10 juli 2010 röstade FN:s generalförsamling enhälligt för att upprätta UN Women, FN:s enhet för kvinnors rättigheter och egenmakt . Det var ett stort steg i rätt riktning för att påskynda arbetet med att tillgodose kvinnors och flickors behov över hela världen. Det är något vi tycker är värt att fira!

Vill du också vara med och fira UN Women? Här finns grafik och tips om du hur du uppmärksammar jubileet!

Polisen ökar insatser mot brott i nära relationer

I samband med olika ledigheter, storhelger och nu med coronapandemin har polisen sett en ökad utsatthet både på nationell- och internationell nivå. De har därför beslutat att genomföra en informationssatsning för att få fler att kontakta dem om man är utsatt eller misstänker att någon annan är utsatt för brott i en nära relation. Förutom att uppmana till kontakt med polisen vill de även belysa och tydliggöra att brott i nära relation är just ett brott och bidra förebyggande för att få stopp på det. Kampanjen kommer pågå hela sommaren.

Målgrupperna är:

  • Brottsoffer, utsatta för brott i nära relationer (kvinnor, män, barn)
  • Vittnen som misstänker att någon, vuxna eller barn, är utsatta för våld.
  • Språkgrupper som har annat modersmål än svenska (brottsoffer och vittnen)

I samarbete med kommunikationsbyrån KAPI har polisen arbetat med att sprida information på olika språk. Än så länge arbetar de fortfarande med att översätta information till engelska, arabiska, somaliska, tigrinska. När den blir tillgänglig kommer vi hjälpa sprida informationen på de olika språken på vår hemsida, så se till att hålla utkik efter uppdateringar på riffi.nu!

Läs mer om Polisens nya informationskampanj!

Tills dess vill vi dela med oss av några länkar och vittnesmål som belyser hur brott i nära relationer kan se ut och hur vi tillsammans kan arbeta för att förebygga och förhindra det.
Information om brott i nära relationer
Så här utreds brott i nära relationer

Berättelser från verkligheten

Polisen har samlat sex olika vittnesmål från personer som varit utsatta för brott i nära relationer. Det är mycket gripande berättelser som belyser att misshandel i nära relationer kan se olika ut, men likväl ändå vara skadligt för både den psykiska och fysiska hälsan. Tryck på länkarna under bilderna för att läsa berättelserna!

  • riffi jul

December Nyheter

Varmt välkomna till öppet hus vid terminavslutet den 19 december 2022 RIFFI tar julledighet och verksamheten är stängt från den 21 december och är åter igång den 10 januari. RIFFI önskar alla

Internationella kvinnodagen

TILLSAMMANS MED KSAN KROKAR VI ARM PÅ INTERNATIONELLA KVINNODAGEN - VAR MED! Öppet Hus på Riffi från Kl. 12.00 - Kl. 17.00. Vi ger oss iväg till KSANs program Kl.18.00 i Humlegården där Vi krokar arm tillsammans med våra medsystrar.

November Nyheter

RIFFI välkomnar två nya medlemsföreningar Hand i Hand Kulturföreningen i Malmö samt Palestinska Kvinnoföreningen i Helsingborg.

Information about the COVID-19 vaccine

Important information regarding the COVID-19 vaccine Viktig information om vaccineringen mot COVID-19! I samarbete med KAPI har RIFFI fått tillgång till viktigt information om vaccineringen mot COVID-19. Tryck på länkarna nedan

Istanbulkonventionen fyller 10 år!

Det europeiska avtalet mot mäns våld mot kvinnor fyller tio år! Den 11 maj 2011 undertecknades Istanbulkonventionen, även känd som Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld

Har du blivit utsatt för ett brott?

Brottsoffermyndigheten har skapat en Brottsofferguide för att ge dig som blivit utsatt för brott en överblick över vad som kan vara aktuellt i den situation du är i nu.

Läs mer och fyll i Brottsofferguiden här.

Precis såsom polisen uttalat sig om ökar utsattheten för brott i nära relationer i samband med storhelger, ledigheter och coronapandemin. I ett videoklipp säger FN:s generalsekreterare António Guterres: “For many women and girls, the threat looms largest where they should be safest: in their own homes”. Vi har därför samlat nummer och kontaktuppgifter till olika jour- och stödlinjer som kan ge stöd och rådgivning i ärenden relaterat till våld, brott och känslan av otrygghet. 

Brottsofferjouren

Telefon: 116 006

Brottsofferjouren ger stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Du kan kontakta oss även om du inte vet om det du blivit utsatt för är ett brott. Du behöver inte heller ha polisanmält för att få stöd. Allt vårt stöd är gratis.

Ring Brottsofferjourens nationella telefoncentral 116 006, så slussar rådgivare dig till Brottsofferjouren där du bor. Där får du kontakt med ett vittnesstöd eller en stödperson. Det kostar en markering att ringa från vanlig telefon men är gratis från mobil.

Läs mer om Brottsofferjouren här

Kvinnofridslinjen

Telefon: 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykisk och sexuellt våld. Stödlinjen är öppen dygnet runt och samtalen är kostnadsfria och syns inte på telefonräkningen. Hit kan du vända dig oavsett vart i landet du bor. De har tystnadsplikt och du kan vara anonym. Även anhöriga och vänner till våldsutsatta kan ringa till stödlinjen för att få råd.

Läs mer om Kvinnofridslinjen här

BRIS, Barnens rätt i samhället

Telefon: 116 111

BRIS är en barnrättsorganisation som kämpar för ett bättre samhälle för barn. Hit kan barn och unga under 18 år vända sig för att tala med en kurator. Kuratorn har tystnadsplikt och du kan vara anonym. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Läs mer om BRIS här

Röda Korset Ungdomsförbundet

Ungdomsförbundet kan stötta med en jourhavande kompis. De chattar och stödjer barn och unga upp till 25 års ålder.

Läs mer om ungdomsförbundet här

ROKS – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Roks arbetar för att män ska sluta slå eller skrämma kvinnor, tjejer och barn. Hos Roks arbetar bara kvinnor som kan hjälpa dig fylla i viktiga papper, samtala med myndigheter och anordna skyddat boende för de som råkat ut för en farlig man. Tjejer kan vända sig till tjejjouren för att chatta med andra unga tjejer. Här kan du samtala om allt mellan himmel och jord.

Läs mer om Roks här
Sök bland ROKS jourlinjer

ROKS – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Roks arbetar för att män ska sluta slå eller skrämma kvinnor, tjejer och barn. Hos Roks arbetar bara kvinnor som kan hjälpa dig fylla i viktiga papper, samtala med myndigheter och anordna skyddat boende för de som råkat ut för en farlig man. Tjejer kan vända sig till tjejjouren för att chatta med andra unga tjejer. Här kan du samtala om allt mellan himmel och jord.

Läs mer om Roks här
Sök bland ROKS jourlinjer

Unizon

Unizon har samlat över 140 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Unizons jourer stöttar, skyddar, förebygger och påverkar utifrån kunskap om våld, genus och makt. Framför allt arbetar de för att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Läs mer här
Sök bland Unizons jourer