Home/Nyheter/November Nyheter

RIFFI välkomnar två nya medlemsföreningar

  • Hand i Hand Kulturföreningen i Malmö
  • Palestinska Kvinnoföreningen i Helsingborg 

Den palestinska kvinnoföreningen i Helsingborg


Målarkursens projektledare Guila som tar en fikapaus tillsammans med sina elever


Lena Solén – en av ledarna för stödgruppen som poserar tillsammans med Klaudia


Föreläsning om extensiell hälsa och mat därefter

April Nyheter

Tillökning på förbundet med två nya medlemsföreningar Förbundet hälsar varmt välkommen till Irakiska Kvinnor och Barns Rättighets föreningen i Göteborg IntegraNet Föreningen i Stockholm två nya föreningsmedlemmar som tillkommit i Februari

Internationella kvinnodagen

TILLSAMMANS MED KSAN KROKAR VI ARM PÅ INTERNATIONELLA KVINNODAGEN - VAR MED! Öppet Hus på Riffi från Kl. 12.00 - Kl. 17.00. Vi ger oss iväg till KSANs program Kl.18.00 i Humlegården där Vi krokar arm tillsammans med våra medsystrar.

Mars Nyheter

Upplever du att det är svårt i livet just nu? Du är varmt välkommen till stödsamtal tillsammans med leg.psykolog/psykoterapeut Ana Oviedo