Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

Den 25 november varje år uppmanar FN hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. En av tre kvinnor utsätts för våld under sin livstid, och under coronapandemin uppskattar FN att våld i hemmet har ökat med hela 30%. Våld mot kvinnor har många former – i hemmet, i nära relation, sexuella trakasserier, kvinnlig könsstympning, barnäktenskap, trafficking, sexuellt våld i krig och mord.

Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, anmäldes det i Sverige omkring 23,200 sexualbrott, varav 8,820 rubricerades som våldtäkt, förra året. Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor där offret och förövaren var eller hade varit i en parrelation uppgick till 16 fall 2019, vilket motsvarar 64 procent av samtliga fall av dödligt våld mot kvinnor under året.

Kort fakta om våld mot kvinnor runtom världen:

Det är dags att vi enas och står upp mot våldet!

Den 25:e varje månad är även Orange Day, en dag då vi uppmanas att engagera oss på olika sätt och manifestera mot våldet.

Läs mer om Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor och Orange Day på FNs hemsida. Där kan du även skänka en slant om du vill bidra till deras arbete för att motverka våldet!

Här kan du även läsa om historien bakom 25 november och Orange Day

Källa för information och grafik: UN Women Sverige

  • riffi jul

December Nyheter

Varmt välkomna till öppet hus vid terminavslutet den 19 december 2022 RIFFI tar julledighet och verksamheten är stängt från den 21 december och är åter igång den 10 januari. RIFFI önskar alla

Internationella kvinnodagen

TILLSAMMANS MED KSAN KROKAR VI ARM PÅ INTERNATIONELLA KVINNODAGEN - VAR MED! Öppet Hus på Riffi från Kl. 12.00 - Kl. 17.00. Vi ger oss iväg till KSANs program Kl.18.00 i Humlegården där Vi krokar arm tillsammans med våra medsystrar.

November Nyheter

RIFFI välkomnar två nya medlemsföreningar Hand i Hand Kulturföreningen i Malmö samt Palestinska Kvinnoföreningen i Helsingborg.