Hem/Nyheter/Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

Den 25 november varje år uppmanar FN hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. En av tre kvinnor utsätts för våld under sin livstid, och under coronapandemin uppskattar FN att våld i hemmet har ökat med hela 30%. Våld mot kvinnor har många former – i hemmet, i nära relation, sexuella trakasserier, kvinnlig könsstympning, barnäktenskap, trafficking, sexuellt våld i krig och mord.

Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, anmäldes det i Sverige omkring 23,200 sexualbrott, varav 8,820 rubricerades som våldtäkt, förra året. Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor där offret och förövaren var eller hade varit i en parrelation uppgick till 16 fall 2019, vilket motsvarar 64 procent av samtliga fall av dödligt våld mot kvinnor under året.

Kort fakta om våld mot kvinnor runtom världen:

Det är dags att vi enas och står upp mot våldet!

Den 25:e varje månad är även Orange Day, en dag då vi uppmanas att engagera oss på olika sätt och manifestera mot våldet.

Läs mer om Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor och Orange Day på FNs hemsida. Där kan du även skänka en slant om du vill bidra till deras arbete för att motverka våldet!

Här kan du även läsa om historien bakom 25 november och Orange Day

Källa för information och grafik: UN Women Sverige

Nyhetsbrev december

Nyhetsbrev december 2020 Tiden går fort och dagarna tickar förbi! 2020 blev ett år olikt alla andra, men vi på RIFFI hoppas att 2021 blir ett bättre år för oss alla.