Hem/Nyheter/Digitalt dialogmöte om kvinnlig könsstympning

Digitalt dialogmöte om kvinnlig könsstympning

Torsdagen den 26 november bjuder ActionAid Sverige in till ett dialogmöte via Zoom om arbetet mot kvinnlig könsstympning (KKS). Detta är ett arbete som ActionAid bedriver tillsammans med berörda grupper och yrkesverksamma i Sverige. Du som är berörd och/eller intresserad av arbetet är välkommen att ta del och lyssna samt föra dialog om arbetet mot KKS och hur det har påverkats av de rådande omständigheterna kopplat till covid-19.

Mötet är en del av ActionAid Sveriges verksamhet Ett tryggt rum – mot kvinnlig könsstympning. Parallellt med detta arbetar ActionAId även med gruppträffar där deltagarna kan dela med sig av sina erfarenheter samt diskutera och reflektera kring sexuell och reproduktiv hälsa med fokus på könsstympning.

Nyhetsbrev december

Nyhetsbrev december 2020 Tiden går fort och dagarna tickar förbi! 2020 blev ett år olikt alla andra, men vi på RIFFI hoppas att 2021 blir ett bättre år för oss alla.