Hem/Projekt/Digital konferens: Jämställd Hälsa

RIFFI bjuder in till konferens

 

Tema: Jämställd hälsa
Moderator: Charlotte Signahl från Inclusion Academy
Tid: Tisdagen 2 februari, kl. 13:00 – 16:00

Dagens forskning tyder på att det råder ojämställd och ojämlik hälsa i Sverige. Utrikesfödda kvinnor har sämre hälsa än övriga befolkningen. Tillgången till läkarundersökningar, lågt deltagande i hälsoundersökningar, kunskap om hiv-prevention och andra sjukdomar är begränsad och påverkas av faktorer som socioekonomiska villkor, utanförskap samt språksvårigheter. En studie från Uppsala universitet från 2014 visar t.ex. att mödradödligheten hos utrikesfödda kvinnor är flerfaldigt högre och att fastställandet av diagnoser sker för långsamt. Covid-19 har visat att människor har olika förutsättningar att skydda sig mot viruset.

Medverkande är bland andra forskare, praktiker samt organisationer från civilsamhället. Med anledning av coronapandemin kommer konferensen att hållas digitalt via Zoom.

Det är kostnadsfritt att delta och sista anmälningsdag är 26 januari. 

Program

13:00 – 13:05
Välkomstord och inledning, moderator Charlotte Signahl från Inclusion Academy

13:05 – 13:30
Behoven med samverkan ska styra innehållet i interventioner som stärker jämställd hälsa, ett genusfokus.
Solvig Ekblad, professor i mångkulturell hälso- och sjukvårdsforskning på Karolinska Institutet.

13:30 – 13:40
Frågestund

13:45 – 14:20
Hur har covid-19 påverkat hivarbetet och kvinnor med migrations erfarenheter?
Povi Foly Lawson, verksamhetsansvarig för Noaks Ark Mosaik i Malmö

14:20 – 14:50
Bodil Frey, verksamhetsledare på Tidigt Föräldrastöd berättar om integrationshjälp
och stöd till mammor i svåra situationer samt hur de arbetar med verksamheter och
projekt som bidrar till jämlikhet i hälsa och en bra start på föräldraskapet och på
barnets lv.

14:50 – 15:00
Paus

15:00 – 15:40
Panelsamtal:

  • Solvig Ekblad, Karolinska Institutet
  • Povi Foly Lawson, Noaks Ark Mosaik Malmö
  • Bodil Frey, Tidigt Föräldrastöd
  • Olga Persson, Unizon

15:40 – 16:00
Sammanfattning och avslutning

Medverkande

Charlotte Signahl

Moderator från Inclusion Academy

Solvig Ekblad

Solvig kommer medverka som talare. Hon är professor i mångkulturell hälso- och sjukvårdsforskning vid Karolinska Institutet och har lång erfarenhet inom området migration, socialmedicin och global psykisk hälsa. Hon är också legitimerad psykolog vid Akademiskt primärvårdscentrum.

Povi Foly Lawson

Povi är verksamhetsansvarig för Noaks Ark Mosaik i Malmö och en av årets pristagare av 10/10 Awards.

Bodil Frey

Bodil är verksamhetsledare i föreningen Tidigt Föräldrastöd. Hon har tidigare arbetat som doula (förlossningsstödperson) och med profylaxkurser.

2008 startade hon verksamheten Doula och Kulturtolk i Göteborg, för att ge stöd till kvinnor som inte talar svenska, genom doulor med samma modersmål. Den idén har spridit sig till flera andra regioner i Sverige. Tidigt Föräldrastöd arbetar nu med fokus på stöd till familjer i nordöstra Göteborg. Genom kulturtolkarna ökar föräldrarnas tillgång till samhällets tjänster.

Olga Persson

Olga är ordförande för riksförbundet Unizon. Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som stöttar, skyddar, förebygger och påverkar för ett jämställt samhälle fritt från våld.2019 hade Unizons jourer över 121 000 stödkontakter.
Besök gärna deras hemsida!

Kreativa terapier

Vi tror att aktiviteter såsom dans och målning kan hjälpa till att förebygga psykisk ohälsa. Vi kommer därför anordna aktiviteter på vårt kansli i Stockholm där du har möjlighet att få utöva din konstnärliga sida.....

#Mammor emellan

Är du mamma och vill berätta din historia? Känner du en mamma som du vill berätta om? Vi vet alla mammor i alla åldrar har många erfarenheter och mycket att berätta, men deras röster hörs sällan i samhälls...