Hem/Nyheter/Deltagare till enkät sökes!

Deltagare till enkät sökes!

Nätverket Civilsamhälle för öppenhet och Inkludering har skapat en enkät vars syfte är att stärka civilsamhällets arbete mot rasism. Deltagande i enkätstudien bidrar till ökad förståelse för hur rasismen tar sig uttryck och på vilka sätt som bäst motverkar den. I synnerhet riktas enkäten till personer som utsätts för hot, har och diskriminering – såväl unga som äldre. Resultaten kommer redovisas på ett seminarium i nätverket den 8 juni.

Enkäten består av korta snabbvalsfrågor och tar uppskattningsvis 7 minuter att besvara. Alla enkätsvar är anonyma, och fritextsvaren kommer inte redovisas om integriteten hos deltagarna inte kan garanteras. Enkäten finns på både svenska och engelska.

Besvara den svenska versionen av enkäten!
Besvara den engelska versionen av enkäten!

Sprid gärna vidare budskapet om enkäten om du känner någon som passar in i målgruppen!

Nyhetsbrev februari 2021

Nyhetsbrev februari 2021 Februari är här, likaså är vinterkylan och snön. RIFFI fick en riktigt bra start på månaden, som började med vår digitala konferens om jämställd hälsa. Inom kort kommer vi

Sista anmälningsdag!

Digital konferens: Jämställd hälsa Idag är det sista dagen för anmälan till vår konferens om jämställd hälsa, som hålls den 2 februari kl. 13.00 - 16.00. Missa inte att anmäla dig