Hem/Nyheter/Deltagare till enkät sökes!

Deltagare till enkät sökes!

Nätverket Civilsamhälle för öppenhet och Inkludering har skapat en enkät vars syfte är att stärka civilsamhällets arbete mot rasism. Deltagande i enkätstudien bidrar till ökad förståelse för hur rasismen tar sig uttryck och på vilka sätt som bäst motverkar den. I synnerhet riktas enkäten till personer som utsätts för hot, har och diskriminering – såväl unga som äldre. Resultaten kommer redovisas på ett seminarium i nätverket den 8 juni.

Enkäten består av korta snabbvalsfrågor och tar uppskattningsvis 7 minuter att besvara. Alla enkätsvar är anonyma, och fritextsvaren kommer inte redovisas om integriteten hos deltagarna inte kan garanteras. Enkäten finns på både svenska och engelska.

Besvara den svenska versionen av enkäten!
Besvara den engelska versionen av enkäten!

Sprid gärna vidare budskapet om enkäten om du känner någon som passar in i målgruppen!

RIFFIs nya styrelse

Den 15.Maj.2021 fick RIFFI en ny ordförande. Två nya ledamöter valdes även in i RIFFIs styrelse den 12.Juni 2021. RIFFI välkomnar Kathrine Eriksson Ledamot och Lara Jumah Ledamot som styrelsemedlemmar. Här nedan presenteras RIFFIs nya Styrelse:

Deltagare till enkät sökes!

Deltagare till enkät sökes! Nätverket Civilsamhälle för öppenhet och Inkludering har skapat en enkät vars syfte är att stärka civilsamhällets arbete mot rasism. Deltagande i enkätstudien bidrar till ökad förståelse för hur rasismen tar

Nyhetsbrev april 2021

Nyhetsbrev april 2021 April är äntligen här och vi väntar med spänning på att det varma vår-vädet också ska dyka upp! Under mars månad var vi på RIFFI upptagna med att