Hem/Nyheter/Deltagare till enkät sökes!

Deltagare till enkät sökes!

Nätverket Civilsamhälle för öppenhet och Inkludering har skapat en enkät vars syfte är att stärka civilsamhällets arbete mot rasism. Deltagande i enkätstudien bidrar till ökad förståelse för hur rasismen tar sig uttryck och på vilka sätt som bäst motverkar den. I synnerhet riktas enkäten till personer som utsätts för hot, har och diskriminering – såväl unga som äldre. Resultaten kommer redovisas på ett seminarium i nätverket den 8 juni.

Enkäten består av korta snabbvalsfrågor och tar uppskattningsvis 7 minuter att besvara. Alla enkätsvar är anonyma, och fritextsvaren kommer inte redovisas om integriteten hos deltagarna inte kan garanteras. Enkäten finns på både svenska och engelska.

Besvara den svenska versionen av enkäten!
Besvara den engelska versionen av enkäten!

Sprid gärna vidare budskapet om enkäten om du känner någon som passar in i målgruppen!

Deltagare till enkät sökes!

Deltagare till enkät sökes! Nätverket Civilsamhälle för öppenhet och Inkludering har skapat en enkät vars syfte är att stärka civilsamhällets arbete mot rasism. Deltagande i enkätstudien bidrar till ökad förståelse för hur rasismen tar

Delta i Emerga Institutes studie!

Delta i studien The fundamental rights situation of long term residents in the EU! Emerga Institute är ett oberoende forskningsinstitut som har spetskompetens inom mänskliga rättigheter. På uppdrag av EU:s byrå för grundläggande rättigheter (Fundamental Rights Agency, FRA) genomför

Nyhetsbrev maj 2021

Nyhetsbrev maj 2021 Maj månad är här och runt om hörnet ligger juni och väntar på oss. Äntligen har både solen och värmen anlänt till Sverige, så efterlängtat och uppskattat. Nu