Hem/Nyheter/Delta i Emerga Institutes studie!

Delta i studien The fundamental rights situation of long term residents in the EU!

Emerga Institute är ett oberoende forskningsinstitut som har spetskompetens inom mänskliga rättigheter. På uppdrag av EU:s byrå för grundläggande rättigheter (Fundamental Rights Agency, FRA) genomför de nu en studie som fokuserar på människor som med uppehållstillstånd befinner sig i Sverige sedan minst fem år, men som inte är medborgare (ej heller EU-medborgare). Studien genomförs samtidigt i nio EU-länder. Syftet med studien är att den ska fungera som underlag för framtida politiska beslut rörande uppehållstillstånd.

Personer med följande bakgrunder eftersöks för deltagande i studien:

  • Personer som oavsett ursprungsland först har haft ett tillfälligt uppehållstillstånd för arbete eller studier, men som nu har permanenta uppehållstillstånd, eller personer som kommit på anknytning som partners/äkta makar till svenska medborgare.
  • Kvinnor och män som har permanent uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl. Framför allt söker de efter personer från Eritrea och Somalia, men även efter personer från Syrien, eller från ett annat icke EU-land.
  • Personer som har permanent uppehållstillstånd i ett annat EU-land och som på grund av detta har kunnat få ett så kallat vistelserätt i Sverige (och svenskt permanent uppehållstillstånd) för att arbeta.

En symbolisk ersättning utgår, intervju eller fokusgrupp genomförs online och deltagandet är givetvis anonymt.

Vill du delta i studien, eller känner du någon som passar in i målgrupperna? Kontakta nanna.malmborg@emerga.se om du vill delta eller har ytterligare frågor om studien.

Nyhetsbrev april 2021

Nyhetsbrev april 2021 April är äntligen här och vi väntar med spänning på att det varma vår-vädet också ska dyka upp! Under mars månad var vi på RIFFI upptagna med att

Nyhetsbrev februari 2021

Nyhetsbrev februari 2021 Februari är här, likaså är vinterkylan och snön. RIFFI fick en riktigt bra start på månaden, som började med vår digitala konferens om jämställd hälsa. Inom kort kommer vi