Hem/Nyheter/Delta i Emerga Institutes studie!

Delta i studien The fundamental rights situation of long term residents in the EU!

Emerga Institute är ett oberoende forskningsinstitut som har spetskompetens inom mänskliga rättigheter. På uppdrag av EU:s byrå för grundläggande rättigheter (Fundamental Rights Agency, FRA) genomför de nu en studie som fokuserar på människor som med uppehållstillstånd befinner sig i Sverige sedan minst fem år, men som inte är medborgare (ej heller EU-medborgare). Studien genomförs samtidigt i nio EU-länder. Syftet med studien är att den ska fungera som underlag för framtida politiska beslut rörande uppehållstillstånd.

Personer med följande bakgrunder eftersöks för deltagande i studien:

  • Personer som oavsett ursprungsland först har haft ett tillfälligt uppehållstillstånd för arbete eller studier, men som nu har permanenta uppehållstillstånd, eller personer som kommit på anknytning som partners/äkta makar till svenska medborgare.
  • Kvinnor och män som har permanent uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl. Framför allt söker de efter personer från Eritrea och Somalia, men även efter personer från Syrien, eller från ett annat icke EU-land.
  • Personer som har permanent uppehållstillstånd i ett annat EU-land och som på grund av detta har kunnat få ett så kallat vistelserätt i Sverige (och svenskt permanent uppehållstillstånd) för att arbeta.

En symbolisk ersättning utgår, intervju eller fokusgrupp genomförs online och deltagandet är givetvis anonymt.

Vill du delta i studien, eller känner du någon som passar in i målgrupperna? Kontakta nanna.malmborg@emerga.se om du vill delta eller har ytterligare frågor om studien.

Deltagare till enkät sökes!

Deltagare till enkät sökes! Nätverket Civilsamhälle för öppenhet och Inkludering har skapat en enkät vars syfte är att stärka civilsamhällets arbete mot rasism. Deltagande i enkätstudien bidrar till ökad förståelse för hur rasismen tar

Delta i Emerga Institutes studie!

Delta i studien The fundamental rights situation of long term residents in the EU! Emerga Institute är ett oberoende forskningsinstitut som har spetskompetens inom mänskliga rättigheter. På uppdrag av EU:s byrå för grundläggande rättigheter (Fundamental Rights Agency, FRA) genomför

Nyhetsbrev maj 2021

Nyhetsbrev maj 2021 Maj månad är här och runt om hörnet ligger juni och väntar på oss. Äntligen har både solen och värmen anlänt till Sverige, så efterlängtat och uppskattat. Nu